Наверх (Ctrl ↑)

Іконопис ХІІІ — початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво. [Національний музей «Київська картинна галерея»: каталог] = Иконопись ХІІІ — начала ХХ века и древнерусское декоративно-прикладное искусство. [Национальный музей «Киевская картинная галерея»: каталог]

Київ: Антиквар, 2020. — 344 с.: іл.

ISBN 978-617-7285-38-9.
Національний музей «Київська картинна галерея»; Автори каталогу та вступних статей: С. Левченко, Г. Алавердова
Парал. загл. и краткие аннотации также на англ. яз.
Тираж 1000 экз.