Наверх (Ctrl ↑)

Зограф. Часопис за средњовековну уметност. — 2018. — № 42

Београд, 2018.

ISSN 0350-1361.

Содержание

Стр.
Starodubcev 2018. Starodubcev T. Between iconographic patterns and motifs from everyday life. The scene of an eye surgery performed by Saint Colluthos [= Између иконографских образаца и мотива из свакодневног живота. Слика операције ока коју врши свети Колутос] 1–24
Chichinadze 2018. Chichinadze N. “King’s Painter” Tevdore and his inscriptions [= „Краљев сликар“ Теодор (Тевдоре) и његови натписи] 25–36
Oretskaia 2018. Oretskaia I. On the style of the Bachkovo Ossuary frescoes [= О стилу фресака Бачковске костурнице] 37–54
Glejtek 2018. Glejtek M. Iconographic changes of ecclesiastic seals in the medieval Hungarian Kingdom (illustrated by the example of Spiš Chapter provosts) [= Иконографске промене црквених печата у средњовековном угарском краљевству (пример провоста каптола Спиша)] 55–71
Popović 2018. Popović D. The staurotheke of the church of Sts. Peter and Paul in Ras, Serbia. A contribution to research [= Ставротека цркве Светих Петра и Павла у Расу. Прилог проучавању] 73–87
Томић Ђурић 2018. Томић Ђурић М. Прилог познавању представа Христових прародитеља у олтару Марковог манастира [= Depictions of Christ’s ancestors in the altar of Markov Manastir. A contribution to research = Изображение прародителей Христа в алтаре Маркового монастыря. Материалы для исследования] 89–106
Шуица, Кнежевић 2018. Шуица М., Кнежевић Б. Натпис на фресци „Св. Никола одводи Василија из емирове куће“ у цркви Св. Николе у Рамаћи као историјски извор [= The inscription on the fresco “St. Nicholas takes Basil from the house of emir” in the Church of St. Nicholas in Ramaća as a historical source] 107–117
Цветковић 2018. Цветковић Б. Панагијар деспотице Барбаре Франкопан [= Panagiarion of Despotissa Barbara Frankopan] 119–138
Цигаридас 2018. Цигаридас Е. Н. Иконе и фреске зографа Антонија из Костура (1550–1560) [= Εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες τοῦ ζωγράφου Ἀντωνίου στὴν Καστοριά (1550–1560)] 139–153
Vasilev 2018. Vasilev Ts. Metamorphoses of ascetic texts in some depictions of St. Cyriacus the Anchorite in the Balkans from the thirteenth to the seventeenth century [= Преображаји аскетских текстова на неким представама Светог Киријака Отшелника на Балкану од тринаестог до седамнаестог века] 155–164
Erarslan 2018. Erarslan A. An essay on Byzantine architectural influence on the spatial organization of the Architect Sinan’s square baldachin single-domed mosques [= Есеј о утицају византијскe архитектуре на просторну организацију једнокуполних џамија архитекте Синана] 165–179
Matić 2018. Matić M. Ktetor portraits of church dignitaries in Serbian Post–Byzantine painting (part one) [= Ктиторски портрети црквених достојанственика у српском поствизантијском сликарству (први део)] 181–208
Марковић, Стевановић 2018. Марковић М., Стевановић Б. Сликани програм у куполи цркве Светог Ђорђа у Добриловини [= The painted program in the dome of the Church of St. George in Dobrilovina = Программа росписи купола церкви Святого Георгия в монастыре Добриловина] 209–229